Få kompetansebevis

Kunnskap for din praksis

Vitenskapslære, Etikk, Kommunikasjon & Samfunnslære for terapeuter (50 timer).

VEKS kurs er et viktig kurs for alle som arbeider terapeutisk og som søker opptak i fagorganisasjoner.

Kurset gir opplæring i betydningen av etikk, lover og regler i alternativ behandling, informasjon og kunnskap om markedsføring av alternativ behandlervirksomhet, etiske regler og VEKS fag som eget fagområde. VEKS fag står for Vitenskapslære, etikk, kommunikasjon og samfunnslære. VEKS-fag skal bidra til å sikre at terapeuter utvikler kunnskaper, innsikt og holdninger slik at de driver en forsvarlig fagutøvelse i forhold til enkeltmennesker og grupper de har til behandling, og i forhold til samfunn og myndigheter.


Praktisk informasjon

Kursomfang er 50 timer, og det inngår selvstudier og arbeidsoppgaver som sendes inn fortløpende. Kurset er 100% online og kan tas fleksibelt i eget tempo. PBL benyttes som en av arbeidsmetodene for at kandidaten kan tilegne seg kunnskapen på en slik måte at den relateres til kandidatens praktiske terapeutiske utøvelse. Det inngår digitale forelesninger, seminaroppgaver og innleveringer. Det inngår skriftlige oppgaver og en muntlig presentasjon knyttet til hovedtemaene ved kurset.

Kunnskapstest: Det inngår en avsluttende teoretisk eksamen. Etter gjennomført kurs utstedes et elektronisk kursbevis.

VEKS kurs er bl.a. godkjent av fagorganisasjoner som:

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter www.nfik.no

Norsk Forening for Coaching & NLP www.nfcn.no


Nettkurs

Fleksibelt og praktisk

De faglige kravene i VEKS kurs har som hensikt å ivareta klientenes/kundenes sikkerhet. Det gjelder: Klientkommunikasjon, etikk, kunnskap om norsk helsetjeneste, relevant lov- og forskriftsverk samt journalføring, og forskning og fagteori.

Vitenskapslære skal gi studentene forutsetning for å bruke og kritisk vurdere kunnskap som brukes av terapeuter, slik at de kan ta stilling til kunnskapens pålitelighet og relevans for egen virksomhet.

Etikk skal gi studentene bevissthet om at deres profesjonelle yrkesutøvelse og mellommenneskelige relasjoner skal baseres på følgende verdier:

• Å fremme god helse
• Å vise respekt for den enkelte klient
• Å sikre personvernet til klienten
• Å motvirke alle former for diskriminering
• Å samarbeide med andre når dette tjener klienten og er godkjent av klienten.

Fagutøvere skal utvikle ferdigheter til å reflektere og velge gode løsninger når slike verdier står på spill eller når det oppstår situasjoner som oppleves som vanskelige og konfliktfylte i relasjon til klienter. Videre skal det bidra til å utvikle en bevissthet om det ansvar som følger av å gi behandling særlig når det gjelder personvern og helse.

Kommunikasjon skal bidra til å utvikle studentenes bevissthet om deres innvirkning på andre mennesker, og utvikle deres ferdigheter til å kommunisere godt med klienter.

Samfunnslære skal gi grunnleggende kunnskaper om det norske samfunnet, herunder relevant lovverk og aktuelle helse- og sosialtjenester.
Kursomfang er 50 timer, og det inngår arbeidsoppgaver som sendes inn fortløpende. Kurset er 100% online og kan tas fleksibelt i eget tempo. Det er en avsluttende teoretisk eksamen. Etter gjennomført kurs utstedes et elektronisk kursbevis.

Innhold

 • 1

  VEKS kurs: Innhold

  • VEKS Kurs

  • Velkommen til VEKS Kurs

 • 2

  VEKS kurs del 1: Introduksjon & bakgrunn

  • VEKS kurs del 1: Introduksjon & bakgrunn

  • Hva står VEKS for og hva skal du kunne?

  • Om endringsprosessen og behandlers egen holdning

  • VEKS Kurs: Oppgave 1

 • 3

  VEKS kurs del 2: Vitenskapsteori & forskningsmetode

  • VEKS kurs del 2: Vitenskapsteori & forskningsmetode

  • Å skrive vitenskapelige oppgaver

  • Kildekritikk

  • Problemstilling i en oppgave

  • Informasjonskilder

  • Finne nettsider, bøker og artikler

  • VEKS Kurs: Oppgave 2

 • 4

  VEKS del 3: Etikk & etiske regler

  • Om etisk regelverk - Inger Lise

  • VEKS kurs del 3: Etikk & etiske regler

  • Etikk og profesjonell praksis

  • Etisk regelverk

  • ILS Lov om alternativ behandling

  • VEKS Kurs: Oppgave 3

 • 5

  Kommunikasjon

  • Kommunikasjon i behandling

  • VEKS Kurs: Oppgave 4

 • 6

  Nasjonalt folkehelsearbeid

  • Nasjonalt samfunnsmessig folkehelsearbeid

  • Nasjonalt samfunnsmessig folkehelsearbeid fortsettelse

  • Forebyggende helsearbeid i helsesektoren i Norge

  • VEKS Kurs: Oppgave 5

 • 7

  Viktige lover for terapeuter

  • Lov om alternativ behandling av sykdom mv

  • Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven)

  • Lov om helsepersonell

  • Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (Markedsføringsloven)

  • Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom

  • Arbeidsmiljøloven

  • Legemiddelloven

  • Matloven

  • Pasientskadeloven

  • Lov om pasient- og brukerrettigheter

  • VEKS Kurs: Oppgave 6

 • 8

  Markedsføring av alternativ behandling

  • Retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling

  • Lov om alternativ behandling av sykdom

  • Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom

  • Oppdaterte retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling

 • 9

  Oppgave vitenskapsteori & forskningsmetode

  • VEKS Kurs: Oppgave 7

 • 10

  VEKS: Avsluttende multiple choice

  • Multiple Choice VEKS-Kurs

Dine Lærere

Doctor of Metaphysics

Gillian Godtfredsen

Doctor of Metaphysics, PhD Holistic Life Coaching, Certified NLP Master Trainer, Registered Integrative Therapist, Registered Health Coach, Educational Developer, Certified Professional Coach, Mentor Trainer, Mindfulness Teacher, Certified Hypnotherapist, Certified Time Line Therapy Practitioner. Board Member and NOCNA Head Coach "Help for self-help is the best help of all" says Gillian Godtfredsen who created the motto 40 years ago. She is the pioneer and entrepreneur who has founded The Paradigm Academy and NOCNA. The 6 most important signature strengths chosen by colleagues: vision, determination, discipline, strength, heartwarming.

The Academic

Melinda Merunada

PhD, Certified NLP Master Trainer, Masters Degree in Medical Science, Masters Degree in Public Health, Masters Degree in Adult Education and Education with Social Psychology, Physiotherapist, Registered Health Coach, Certified Life Coach, Certified Professional Coach, RYTA 500 Registered Yoga Teacher, Dancer, Advanced Yoga, Pilates, Mindfulness- and Meditation Teacher, Mediator in NOCNA, the deputy chairman and chief trainer, "Academic and the eternal student it is me ....." says multi-professional Finnish Melinda. She is one of the world's most highly academically educated NLPers and is committed to quality in teaching. The 6 most important signature strengths chosen by colleagues: dedication, discipline, creativity, goal awareness, focused, conscientious ...

Kunnskap

VEKS kurset gir deg en innføring i vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunnslære for terapeuter. Få bevis på gjennomført VEKS kurs 50 timer.

 • Profesjonell praksis

 • Terapeut/behandler

 • Vitenskapsteori

 • Etikk & etisk praksis

 • Kommunikasjon

 • Samhandling

Investering

VEKS kurs

Andre kurs

 • €125,00

  €125,00Sertifisert Mindfulness Practitioner

  Buy Now
 • €174,00

  €174,00NLP Diplom

  Buy Now
 • €99,00

  €99,00Selvhypnose

  Buy Now