Start når du selv vil

Få en introduksjon til positiv psykologi

Kurset vil introdusere positiv psykologi og skape forståelse for hvordan kunnskaper om friskfaktorer påvirker individets funksjon, velvære, livskvalitet og helse.

Positiv psykologi har fokus på menneskets ressurser og kompetanse og fokuserer på vitenskapelig å studere de faktorer som bidrar til positive emosjoner og adferd samt menneskets mulighet til lykke, helse og livskvalitet. Positiv psykologi har sine røtter i humanistisk psykologi og fokuserer på lykke og selvrealisering.

Lær mer om positiv psykologi og hvordan du kan bruke det i ditt eget liv, personlig!

Lær mer om de positive sidene i hverdagen.

Lær mer om de positive sidene i hverdagen, våre styrker og gode egenskaper.

Positiv psykologi er opptatt av 3 forhold:
•positive følelser - å være fornøyd med sin fortid, å være glad i nåtiden og ha håp for fremtiden
•positive individuelle trekk - å fokusere på ens styrker og dyder
•positive institusjoner - styrking av forhold som forbedrer felleskapet

Du kan studere i eget tempo, hjemmefra og kurset passer fint for å studere i egen tid og eget tempo. Samtlige innleveringer gjøres elektronisk.

Målgruppe for kurset

Kurset er for deg som er interessert i å lære mer om positiv psykologi og hvordan du kan bruke det i ditt eget liv, personlig. Det egner seg for alle som har en interesse av å lære mer om de positive sidene i hverdagen, våre styrker og gode egenskaper.

Eksamen / sertifisering

Deltagerbevis utstedes fra Nordic Coach & NLP Academy etter godkjent kurs.

Innhold

 • 1

  Velkommen til dette online kurset!

  • Velkommen til kurset i Positiv psykologi!

 • 2

  Positiv psykologi introduksjon

  • Introduksjon Positiv psykologi

  • Introduksjon 1 positiv psykologi

  • Lykke

  • 4 enkle øvelser for lykke

  • 10 strategier lykkelige mennesker bruker

  • Styrketrening i takknemlighet

 • 3

  Positiv psykologi del 1

  • Positiv psykologi del 1

  • Positiv psykologi del 1

  • Tanker om positiv psykologi

  • Positiv psykologi fokuserer på våre styrker

  • Positiv psykologi i dagens samfunn

  • Positiv psykologi og motivasjon

 • 4

  Positiv psykologi del 2

  • Positiv psykologi del 2

  • Positiv psykologi del 2

 • 5

  Positiv psykologi del 3

  • Positiv psykologi del 3

  • Positiv psykologi del 3

  • Øvelse: Pust bevisst

  • Øvelse: Smile i hverdagen

  • Øvelse: Takknemlighetsdagbok

  • Øvelse: Vision Board for egenomsorg

  • Øvelse: Sensorisk bevissthet

  • Øvelse: Positiv Reminiscence

  • Øvelse: Pause med selvmedfølelse

  • Øvelse: Finne ressursen i det som skjer

 • 6

  Positiv psykologi del 4

  • Positiv psykologi del 4

  • Positiv psykologi del 4

 • 7

  Positiv psykologi del 5

  • Positiv psykologi del 5

  • Positiv psykologi del 5

 • 8

  Positiv psykologi del 6

  • Positiv psykologi del 6

  • Positiv psykologi del 6

 • 9

  Linker til pensum og ekstra ressurser i positiv psykologi

  • Ekte Lykke - bok du trenger for kurset (obligatorisk)

  • Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment

  • Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being

  • Learned Optimism: How to Change Your Mind and Your Life

  • Flow: The Psychology of Optimal Experience (Harper Perennial Modern Classics)

  • The How of Happiness: A New Approach to Getting the Life You Want

  • Authentic Happiness in Seven Emails: A philosophers simple guide to the psychology of joy, satisfaction, and a meaningful life

  • What You Can Change and What You Cant: The Complete Guide to Successful Self-Improvement

  • Positive Psychology: The Scientific and Practical Explorations of Human Strengths

  • Positive Psychology: The Science of Happiness and Flourishing (PSY 255 Health Psychology)

  • Positive Thinking: Easy self help guide: How to stop negative thoughts, negative self-talk, and reduce stress using the power of positive thinking, happiness, affirmations, and positive psychology

 • 10

  Positiv psykologi: Meditasjoner & Mindfulness

  • Time Capsule

  • Ditt indre barn

  • Joyful Heart Meditation

  • Takk

 • 11

  Presentasjoner - Positiv Psykologi

  • What is positive psychology

  • How to be happy – the secret of authentic happiness – Martin Seligman

  • Living in flow – the secret of happiness – Mihaly Csikszentmihalyi

  • A new era of positive psychology

  • Positive Psychology with Martin Seligman

  • Wellbeing before learning – Martin Seligman

 • 12

  Oppgaver - Positiv psykologi

  • Innlevering nr 1 Positiv psykologi grunnkurs

  • Innlevering nr 2 Positiv psykologi grunnkurs

  • Innlevering nr 3 Positiv psykologi grunnkurs

  • Innlevering nr 4 Positiv psykologi grunnkurs

  • Innlevering nr 5 Positiv psykologi grunnkurs

  • Innlevering nr 6 Positiv psykologi grunnkurs

  • Innlevering nr 7 Positiv psykologi grunnkurs

  • Innlevering nr 8 Positiv psykologi grunnkurs

 • 13

  Avsluttende Multiple Choice - Positiv Psykologi

  • Positiv Psykologi - Quiz

Dine Lærere

Doctor of Metaphysics

Gillian Godtfredsen

Doctor of Metaphysics, PhD Holistic Life Coaching, Certified NLP Master Trainer, Registered Integrative Therapist, Registered Health Coach, Educational Developer, Certified Professional Coach, Mentor Trainer, Mindfulness Teacher, Certified Hypnotherapist, Certified Time Line Therapy Practitioner. Board Member and NOCNA Head Coach "Help for self-help is the best help of all" says Gillian Godtfredsen who created the motto 40 years ago. She is the pioneer and entrepreneur who has founded The Paradigm Academy and NOCNA. The 6 most important signature strengths chosen by colleagues: vision, determination, discipline, strength, heartwarming.

The Academic

Melinda Merunada

PhD, Certified NLP Master Trainer, Masters Degree in Medical Science, Masters Degree in Public Health, Masters Degree in Adult Education and Education with Social Psychology, Physiotherapist, Registered Health Coach, Certified Life Coach, Certified Professional Coach, RYTA 500 Registered Yoga Teacher, Dancer, Advanced Yoga, Pilates, Mindfulness- and Meditation Teacher, Mediator in NOCNA, the deputy chairman and chief trainer, "Academic and the eternal student it is me ....." says multi-professional Finnish Melinda. She is one of the world's most highly academically educated NLPers and is committed to quality in teaching. The 6 most important signature strengths chosen by colleagues: dedication, discipline, creativity, goal awareness, focused, conscientious ...

Kunnskap

Hva vil du lære

 • Positive emosjoner og følelser

 • Signaturstyrker

 • Positive ressurser og kompetanse

 • Lykke, helse og livskvalitet

 • Selvrealisering

 • Positive individuelle trekk

Investering

CPD kurs

Flere kurs

 • €174,00

  €174,00NLP Diplom

  Buy Now
 • €125,00

  €125,00Certified Mindfulness Practitioner

  Buy Now
 • €99,00

  €99,00Selvhypnose

  Buy Now
 • €149,00

  €149,00Diploma in Aromatherapy

  Buy Now