Velkommen til denne delen av din utdanning/kurs hvor du blir bedt om å skape et eget kreativt prosjekt!

Kreativitet er evnen til å skape nye og nyttige resultater. Det er også å være i en skapende prosess. Videre kan kreativitet gi skaperglede eller tilfredsstillelse ved å ha løst en oppgave. Vi kan derfor si at kreativitet har både med resultat, prosess og opplevelse å gjøre. 

For å bli endelig sertifisert fra The Paradigm Academy skal du planlegge og skape et kreativt prosjekt innenfor Healing, energiarbeid og/eller metafysikk. Denne delen av din utdanning er til for at du kan fokusere på ditt eget unike selvstendige prosjekt og knytte ting du har lært sammen, og vise at du kan bruke kunnskapene praktisk. Vi håper og ønsker dette vil gi deg glede i din hverdag, og at det hjelper deg til å utforske nye ting og være nysgjerrig.

Det kreative prosjektet kan være alt fra en sang, musikk, bilde, dans, bevegelse, lyd, film, skriftlig artikkel/oppgave, visuelt tankekart eller noe annet hvor du er kreativ og bruker dine kreative ferdigheter. Det er en transformerende opplevelse å skape et kreativt prosjekt, og vi gleder oss til å følge med din prosess.

I løpet av denne delen av din utdanning/kurs, vil vi at du får mulighet til å utvikle din kreativitet og dine kreative ferdigheter ved å skape dette unike prosjekt. Når du jobber kreativt, kan du bruke mer av hjernen din, finne det positive, unike i arbeidet, dele opp ting og sette sammen dem til et unikt resultat/prosess.

Innhold

 • 1

  Introduksjon til Kreativt prosjekt/ fordypningsoppgave

  • Velkommen til denne delen av din utdanning/kurs hvor du blir bedt om å skape et eget kreativt prosjekt!

  • Velkommen til kurset kreativt prosjekt

  • Kreativitet er viktig i dag

  • Tips for å øke kreativitet

 • 2

  Ebøker

  • The Paradigm Academy - Kreativt prosjekt

 • 3

  Lydfiler

  • Velkommen til kurset Kreativt prosjekt

  • Om kreativitet

  • Ditt kreative prosjekt

  • Kreativitet - en stadig mer etterspurt ferdighet i arbeidslivet

 • 4

  Video

  • Kreativt prosjekt/ fordypningsoppgave

 • 5

  Oppgave Kreativt prosjekt/ Fordypningsoppgave

  • Oppgave 1 Kreativt prosjekt

  • Oppgave 2 Kreativt prosjekt

Instructor(s)

Doctor of Metaphysics

Gillian Godtfredsen

Doctor of Metaphysics, PhD Holistic Life Coaching, Certified NLP Master Trainer, Registered Integrative Therapist, Registered Health Coach, Educational Developer, Certified Professional Coach, Mentor Trainer, Mindfulness Teacher, Certified Hypnotherapist, Certified Time Line Therapy Practitioner. Board Member and NOCNA Head Coach "Help for self-help is the best help of all" says Gillian Godtfredsen who created the motto 40 years ago. She is the pioneer and entrepreneur who has founded The Paradigm Academy and NOCNA. The 6 most important signature strengths chosen by colleagues: vision, determination, discipline, strength, heartwarming.

The Academic

Melinda Merunada

PhD, Certified NLP Master Trainer, Masters Degree in Medical Science, Masters Degree in Public Health, Masters Degree in Adult Education and Education with Social Psychology, Physiotherapist, Registered Health Coach, Certified Life Coach, Certified Professional Coach, RYTA 500 Registered Yoga Teacher, Dancer, Advanced Yoga, Pilates, Mindfulness- and Meditation Teacher, Mediator in NOCNA, the deputy chairman and chief trainer, "Academic and the eternal student it is me ....." says multi-professional Finnish Melinda. She is one of the world's most highly academically educated NLPers and is committed to quality in teaching. The 6 most important signature strengths chosen by colleagues: dedication, discipline, creativity, goal awareness, focused, conscientious ...

Investering