Fjernhealing - utvikle dine evner og ferdigheter innen fjernhealing

HVA ER FJERNHEALING?

Fjernhealing er en hvilken som helst form for helbredende energi som "sendes" over tid og rom som mottas og har en helbredende effekt på mottakeren. Fjernhealing er en form for healing som har blitt utført i mange tradisjoner og kulturer. I fjernhealing arbeider vi med å løse opp i blokkeringer og negative følelser, øke energien, skape balanse og økt fokus, ro og avspenning. Med denne typen arbeid trenger du ikke å være fysisk tilstede for å sende eller motta healingen. Det kan gjøres over telefon/skype/facetime, eller på et spesielt tidspunkt som er avtalt mellom utøveren og mottaker av fjernhealing.

 

HVORFOR FJERNHEALING?

Denne typen healing er like effektiv som healing fysisk, fordi vi i alternativ energihealing og holistisk medisinbehandling jobber med de fysiske, emosjonelle, mentale og spirituelle aspektene ved et individ ved å få tilgang til individets energikropp. Energikroppen er lett tilgjengelig fra hvor som helst og når som helst, og krever ikke at du er fysisk tilstede med utøveren. Fjernhealing gjøres ofte fordi det gir mange muligheter når utøver og mottaker befinner seg forskjellige steder i landet og når det ikke er mulig å møtes, eller reise pga restriksjoner. 


HVORDAN?

Når en healer legger til rette for en fjernhealing, går han eller hun utenfor tid og rom, og arbeider med en positiv intensjon og medfølelse for å sende fjernhealing. Hun/han endrer sin bevissthetstilstand ved hjelp av en rekke teknikker. Det finnes mange måter å utføre fjernhealing på. Du kan lære deg å utføre fjernhealing, og det eneste du trenger er et ønske og en interesse for å lære mer om dette. Du kan utvikle dine indre evner og utvikle din healingkraft. Det er gjerne en utviklingsprosess som går over tid. Dette kurset vil gi deg en innføring i dette, og hvordan du setter i gang og arbeider med fjernhealing. 

Innhold - Fjernhealing

 • 1

  Introduksjon til fjernhealing

  • Innledning til fjernhealing

  • Fjernhealing i praksis

  • Healing er for alle som ønsker det

  • Hva er fjernhealing?

  • Fjernhealing - på mange måter

  • Fjernhealing - hvordan virker det?

  • Globale utfordringer

 • 2

  Fjernhealing - utvikling av evner og ferdigheter

  • Hvordan kan du fininnstille deg til å gjøre fjernhealing?

  • Aktivere energier og hendene dine

  • Øvelse med partner for å aktivere energien

  • Lyskroppen

  • Øvelse: Å fornemme energifeltet og informasjon i energifeltet

  • Oppgave fjernhealing - utvikling av evner og ferdigheter

 • 3

  Arbeid med fjernhealing

  • Den eteriske kroppen

  • Forberedelser for å komme i gang med fjernhealing

  • Å rense energifeltet og regnbuepusten

  • Oppgave: Arbeid med fjernhealing

 • 4

  Pusten og åndedrettet

  • Pusten og åndedrettet

  • Pusteteknikk

  • Oppgave om pustens betydning i fjernhealing

 • 5

  Fjernhealing - arbeid i praksis

  • Video Fjernhealing 1 - undervisning med Gillian

  • Video Fjernhealing 2 - undervisning med Gillian

  • Video Fjernhealing 3 - undervisning med Gillian

 • 6

  Fjernhealing teknikker for kontakt med naturelementene

  • Energi & Kroppsbevissthet

  • Kroppsskanning for kroppsbevissthet

  • Lytt til kroppens budskap

  • Hjertet og dine følelser

  • Kontakt med jorden

  • Kontakt med vann

  • Kontakt med ild

  • Kontakt med luft

  • Kontakt med naturen rundt deg

  • Send fjernhealing et sted i naturen

  • Kontakt med vekster og planter

  • Kontakt med trær

  • Sende fjernhealing til hage, skog og planter

 • 7

  Fjernhealing - avsluttende multiple choice eksamen

  • Fjernhealing - avsluttende multiple choice eksamen

Instruktører

Doctor of Metaphysics

Gillian Godtfredsen

Doctor of Metaphysics, PhD Holistic Life Coaching, Certified NLP Master Trainer, Registered Integrative Therapist, Registered Health Coach, Educational Developer, Certified Professional Coach, Mentor Trainer, Mindfulness Teacher, Certified Hypnotherapist, Certified Time Line Therapy Practitioner. Board Member and NOCNA Head Coach "Help for self-help is the best help of all" says Gillian Godtfredsen who created the motto 40 years ago. She is the pioneer and entrepreneur who has founded The Paradigm Academy and NOCNA. The 6 most important signature strengths chosen by colleagues: vision, determination, discipline, strength, heartwarming.

The Academic

Melinda Merunada

PhD, Certified NLP Master Trainer, Masters Degree in Medical Science, Masters Degree in Public Health, Masters Degree in Adult Education and Education with Social Psychology, Physiotherapist, Registered Health Coach, Certified Life Coach, Certified Professional Coach, RYTA 500 Registered Yoga Teacher, Dancer, Advanced Yoga, Pilates, Mindfulness- and Meditation Teacher, Mediator in NOCNA, the deputy chairman and chief trainer, "Academic and the eternal student it is me ....." says multi-professional Finnish Melinda. She is one of the world's most highly academically educated NLPers and is committed to quality in teaching. The 6 most important signature strengths chosen by colleagues: dedication, discipline, creativity, goal awareness, focused, conscientious ...

Social proof: logos

Praktisk info

Studere fleksibelt i egen tid

Kurset presenteres på en lettforståelig måte og det inngår både lydfiler, teori og oppgaver som hjelper deg til å utvikle dine praktiske ferdigheter. Du kan studere helt i eget tempo, og er ikke bundet til noen spesielle tidspunkt. Du kan logge inn akkurat når det passer deg. Kurset avsluttes med en multiple choice - test hvor du velger riktige svaralternativer. Du kan ta testen flere ganger ved behov. Du vil få kursbevis etter gjennomført og godkjent kurs. Kurset teller også som en del av Healerskolen ved The Paradigm Academy. Du vil få kurset til gode dersom du senere studerer ved Healerskolen som gir 100 CPD poeng.
Sun through the trees

Investering

Meld meg på

Jeg ønsker kurs i fjernhealing